asd asd as as dhfaf by PK Media

Før Guds Ord nådde landsbyen Fuma, var det en endeløs rekke av kidnappinger, tortur, mord og kannibalisme her. Menneskene levde uten håp. Jacob Luiya, i dag lokal pastor, bekrefter dette og forteller at “vi var nakne og levde i mørke.” 

   Men nå stråler han. “Vi har lys nå. Ved Guds Ord er vi blitt forandret. Nå vil vi være misjonærer for våre naboer på den andre siden av elven, mennesker vi pleide å hate og drepe.”

   Men til Fuma kommer du deg ikke på noen lettvint måte. Selv om terrenget som omgir landsbyen for det meste er flatt, er det dekket med ugjennom-trengelig regnskog.  

   Bare de dristigste og mest erfarne blant de innfødte tør å våge seg inn der til fots. For befolkningen i Fuma er MAF deres eneste link til
omverdenen. 

   Pastor Jacob forklarer ganske enkelt at “MAFs fly er det eneste transportmiddelet i denne delen av landet. Uten MAF ville livet til alle vi som lever her bli berørt.”