Fra venstre: Torun, Elin, Tove og Henriette
       
     
 Fra venstre: Torun, Elin, Tove og Henriette
       
     

Fra venstre: Torun, Elin, Tove og Henriette